Attraktiv marknadsföring

Inom projektet Arkipelagrutten har det tagits fram ett nytt varumärke – ARK56 – för att kommunicera Blekinge Arkipelag som en destination och reseanledning.

Föreningen avser att hålla biosfärområdet levande och skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva i, besöka och på ett hållbart sätt nyttja skärgården. Därför arbetar Biosfärområde Blekinge Arkipelag med projektet Arkipelagrutten – Hållbara produkter längs leder vid kust och vatten i Blekinge. I projektet har man tagit fram ARK56 som ett varumärke och en benämning på det nätverk av leder som kopplats samman för vandring, paddling, cykling och segling i Blekinge Arkipelag.

Som varumärke konkretiserar och samlar ARK56 allt som Blekinge Arkipelag erbjuder för en besökare och fungerar som en guide till att uppleva den unika natur och kultur som finns här. För att enkelt guida besökare längs lederna och till platser och företag i biosfärområdet har man skapat en mobilapplikation där besökare både kan få inspiration och söka efter saker att göra.

I projektet har det skapats ett företagsnätverks som samverkar för att maximera sina erbjudanden och skapa mer attraktiva erbjudanden för såväl turister som Blekingebor, kontakta oss gärna för mer information och delaktighet i nätverket.

Arkiepelagrutten och ARK56 väntas ge positiva effekter på turistnäringen i området, driva turism och verksamhet i skärgården mot en hållbar utveckling och samtidigt öka kännedom, respekt och hänsyn mot en miljö och natur vi har omkring oss.

Projektet ägs av Region Blekinge och finansieras av Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Läs mer om projektet och ARK56 här. eller besök ark56.se (som får en ny webbplats under våren 2019).