Strategi och VP

Våra 5 insatsområden

I Blekinge Arkipelags arbete för ökad hållbarhet och bevarande av natur- och kulturmiljöer utgår verksamheten från dessa fem områden. Insatsområdena syftar till både ekologisk och social hållbarhet i biosfärområdet. De olika projekt och aktiviteter som föreningen engagerar sig i får stöd av insatsområdena och tangerar ofta fler av dem.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver vilka styrdokument som visar vägen för våra insatser och projekt. I planen beskrivs vilka målsättningar vi förväntas uppnå fram till 2020. Alla projekt och aktiviteter som planen tar upp kopplas till våra fem insatsområden och anges med målsättningar, tidsram och utförare. Har du frågor om verksamhetsplanen, kontakta koordinator Mattias Holmquist, 070 63 22 545 eller mattias.holmquist[at]ronneby.se.

Verksamhetsplanen i PDF-format