Om projekt Arkipelagrutten

Bakgrund

Region Blekinge och den ideella föreningen Blekinge Arkipelag vill med hjälp av Visit Blekinge lyfta Blekinge som outdoordestination med ett tydligt fokus på kust och skärgård. Region Blekinge har huvudmannaskapet för projektet ”Arkipelagrutten – Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i Blekinge” och Biosfärområde Blekinge Arkipelag står för projektets genomförande och målsättningarnas förverkligande. Projektet genomförs under åren 2017-2019 och finansieras av Tillväxtverket och SydostLeader.
För att optimera möjligheterna till rika upplevelser för olika typer av besökare görs en satsning på ledturism för vandring, cykling, kajakpaddling samt segling. Produkten som tas fram under projektets tid kallas för ”Arkipelagrutten” och blir ett nätverk av hållbara leder och företag längs kusten och skärgården inom Biosfärområdet Blekinge Arkipelag. För att öka ledernas, natur- och kulturmiljöernas attraktivitet samt attraktiviteten på hela destinationen krävs också en satsning på produktutveckling för de företag som ligger längs Arkipelagruttens leder och nav.
Inom projektet ligger focus på produktifiering av leder, ledaktiviteter, och upplevelser av natur-, kultur- och skärgårdsmiljöer. Parallellt initieras ett projekt för att etablera de fysiska delarna av lederna där kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen står som huvudfinansiärer.

Syfte och mål med projektet

Syftet med projektet Arkipelagrutten är att bidra till en hållbar och levande skärgård genom att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer. Projektets vision för Arkipelagrutten är att Blekinge skall bli en attraktiv och hållbar destination för outdoorturism.
Huvudmål för projekt är att:

  • Främja företagande och arbetsmarknad.
  • Bidra till renare miljö och intakta ekosystem.
  • Fler ska uppleva, bli informerade om och öka sin förståelse för områdets historia och ekosystemtjänster.
  • Fler ska få fysisk och psykisk rekreation i området.
  • Blekinge Arkipelag ska bli ett för regionen känt varumärke som förknippas med positiva värden.

 

Läs mer om våra finansiärer:

EU – Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Tillväxtverket