Organisation

Biosfärområdet drivs som en ideell förening, vilket gör det möjligt för alla intresserade att vara med i biosfärarbetet. Styrelsens representanter för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner samt Länsstyrelsen i Blekinge utses av respektive organisation. Övriga ledamöter väljs på årsmötet. Verksamheten drivs av biosfärkontoret i Ronneby.

Biosfärstyrelsen

Carl-Martin Lanér, ordförande, Karlskrona kommun
Bodil Frigren Ericsson, vice ordförande, Hällaryds Skärgårdsförening
Anna-Lena Fransson, Äggagården i Edestad AB
Marco Gustavsson (C), Karlshamns kommun
Bo Johansson (S), Ronneby kommun (ersatt av Roger Gardell (L))
Magnus Larsson (C), Karlskrona kommun
Annica Paulsson Lövstedt, Solar Supply
Lena Stävmo, Länsstyrelsen i Blekinge,
Urban Emanuelsson, SLU

 

Mattias Holmquist, koordinator för biosfärområde Blekinge Arkipelag.

Hanterar och samordnar de olika aktiviteter och projekt som föreningen engagerar sig i, sköter även föreningens ekonomi, kommunikation och administration.

Mattias har tidigare arbetat som gymnasielärare och projektledare för turism- och miljöverksamhet, bl.a. har Mattias gjort förstudien till Arkipelagrutten (ARK56). Han har också varit anställd vid Mörrums Kronolaxfiske där han varit engagerad i fiskevårdsfrågor och produktutveckling.

 

Biosfärkontoret

Biosfärkontoret ligger i Ronneby på Soft Center, etapp 1.

Välkommen att kontakta vår koordinator, Mattias Holmquist, på mattias.holmquist@ronneby.se eller 0706-32 25 45

Om du vill veta mer om eller diskutera projektet Arkipelagrutten-Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i Blekinge är du välkommen att kontakta projektledare Simone Wenzel, på simone.wenzel@blekingearkipelag.se eller 0700-101576.