Och vem finansierar vår verksamhet?

Biosfärkontorets basverksamhet finansieras med medel från staten via Naturvårdsverket och de tre berörda kommunerna. Utöver detta söks externa medel från EU-program, landsbygdsprogram etc för särskilda projekt som ska gynna regionen, utveckla, stödja och bevara samt inspirera till nya lösningar.

Ett varmt tack till alla inblandade parter som tillsammans bidrar till en friskare natur och ett levande samhälle i Blekinge Arkipelag!