Blekinge Arkipelag visar vägen till hållbar utveckling

Det var med stor stolthet som vi i juni 2011 tog emot utmärkelsen biosfärområde av FN-organet Unesco. Biosfärområden fungerar som modellområden för hållbar utveckling med syfte att skapa en balans mellan människa och miljö. De formas efter lokala förutsättningar och baseras på lokal delaktighet.

Blekinge Arkipelag är namnet på kusten och skärgården i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner. Det är också namnet på den organisation som driver och förvaltar biosfärområdet. Vårt uppdrag är att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap. Och vår långsiktiga plan för hållbar utveckling är inte bara anpassad för vår generation, utan också nästa och nästa och nästa och nästa… Biosfärområde Blekinge Arkipelag är det första svenska biosfärområdet med fokus på Östersjön. Föreningens ändamål är att verka för hållbar utveckling i Blekinges skärgårds- och kustlandskap genom:

 • att skapa ett levande samhälle genom nya former för samverkan och genom att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap
 • att arbetet bedrivs lokalt på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar
 • att medverka i utvecklingen av regionala, nationella och internationella nätverk
 • att främja ekonomisk utveckling samt en samhällsutveckling
 • att arbeta för en lokal förankring av områdets utveckling
 • att bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet bland näringsidkare, boende och besökande
 • att bidra till ökad sysselsättning, entreprenörskap och ökad livskvalitet för boende i området
 • att stödja forskning, utbildning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och lokal kunskap samt dess tillämpning
 • att fungera som en mötesplats mellan forskare och praktiker såväl som mellan myndigheter och ideella organisationer samt företag och enskilda människor
 • att de tre dimensionerna i hållbar utveckling – den ekologiska, sociokulturella och ekonomiska – ges praktisk tillämpning och förankras genom olika projekt
 • att bidra till att bevara landskap, ekosystem och biologisk mångfald.