Om Arkipelagrutten

Vad är Arkipelagrutten?

”Arkipelagrutten” är ett nätverk av hållbara leder, resmöjligheter och produkter genom kusten och skärgården inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag.

Arkipelagrutten är ett nätverk av följande leder:
1) en vandringsled genom halva området och ett flertal kortare vandringsrundor
2) en cykelled genom hela området
3) en sammanhängande kajakled utmed nästan hela områdets kust
4) en båt- och segelled som inkluderar både en huvudrutt till de mest utvecklade gästhamnarna men även utflykter till omhuldade naturhamnar och speciella platser

Vad är ett Nav i Arkipelagrutten?

Arkipelagrutten består av flera ”nav” som är mötes-, informations- och serviceplatser.
På naven möts flera av lederna så att det blir möjligt att växla färdsätt. Vid de flesta av dessa knutpunkter finns dessutom bemannad service för övernattning, måltider och information.

De 13 naven är följande:
• Mörrum
• Karlshamn (Väggahamnen)
• Tärnö
• Järnavik
• Ronneby Ekenäs
• Hasslö (Garpahamnen)
• Aspö (Lökanabben)
• Sturkö (Bredavik)
• Karlskrona (Stadsmarina)
• Senoren (Brofästet)
• Stenshamn
• Torhamn
• Kristianopel