Workshop om klimatförändringarnas påverkan på turismnäringen i Blekinge

BrändaholmHur påverkar det förändrade klimatet turismnäringen i Blekinge och vilka åtgärder kan vidtas för att ta vara på de positiva konsekvenserna och minska de negativa?

Detta är frågor som kommer att diskuteras under workshopen om klimatförändringarnas påverkan på turismnäringen, och som är ett led i utarbetandet av Blekinges regionala handlingsplan för klimatanpassning. Workshopen hålls i Karlshamn den 11 mars 2014. Mer info..


3 mars, 2014