Workshop om klimatförändringarnas påverkan på fiskenäringen och havsmiljön

Foto: Kustbevakningen

Foto: Kustbevakningen

Hur påverkar det förändrade klimatet fiskenäringen och vår havsmiljö? Vilka åtgärder kan vidtas för att minska de negativa konsekvenserna och ta vara på de positiva?

Detta är frågor som kommer att diskuteras under workshopen om klimatförändringarnas påverkan på fiskenäringen och havsmiljön, och som är ett led i utarbetandet av Blekinges regionala handlingsplan för klimatanpassning. Mer info


4 mars, 2014