Workshop om klimatförändringarnas påverkan på bebyggelse och infrastruktur

Foto: MSB Bildbank

Den 12 mars 2014 bjuder Länsstyrelsen in till diskussion kring dessa frågor och om principer för byggnation i låglänta områden, dagvatten- och avloppshantering i ett förändrat klimat och klimatförändringarnas påverkan på kommunikationer. Mer info..

Inbjudan till workshop om klimatförändringarnas påverkan på bebyggelse och infrastruktur


3 mars, 2014