Vill du bli biosfärambassadör?Fyra

Välkommen till den första omgången av utbildningen av biosfärambassadörer för Blekinge Arkipelag.

Målgrupp: Engagerade boende och/eller verkande i Blekinges kustområde och skärgård, medlemmar i föreningen biosfärområde Blekinge Arkipelag.

Tillsammans med andra intresserade kursdeltagare kommer du att få lära dig i teori och praktik mer om biosfärområde Blekinge Arkipelags natur- och kulturmiljövärden, hållbar samhällsutveckling samt biosfärområdeskunskap.

Innehåll:
* Vad är ett biosfärområde?
* Din roll som biosfärambassadör
* Hållbar samhällsutveckling
* Naturvärden inom biosfärområdet
* Kulturmiljövärden inom biosfärområdet
* Diplomering och bussresa

Kursstart: Tisdagen den 1 mars kl 18-21.

Kursavgift: 200 kr som inkluderar en bussresa samt medlemskap i föreningen biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Avgiften sätts in på Bg 845-1106 senast den 23 februari.

Kurstillfällen:

De första två kurstillfällena kommer att hållas i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Karlshamn respektive Ronneby och Karlskrona. De övriga tre blir gemensamma träffar på naturum Blekinge i Ronneby. Kursen avslutas med en utfärd.

1.Introduktion

Tisdagen 1 mars Karlshamn, 18:00-21:00

Onsdagen 2 mars Ronneby, 18:00-21:00

Torsdagen 3 mars Karlskrona, 18:00-21:00

2.Hållbar samhällsutveckling

Tisdagen 29 mars Karlshamn, 18:00-21:00

Onsdagen 30 mars Ronneby, 18:00-21:00

Torsdagen 31 mars Karlskrona, 18:00-21:00

3. Naturvärden

Onsdagen 20 april (OBS! EN träff för samtliga kursdeltagare), 18:00-21:00

4.Kulturmiljövärden

Onsdagen 11 maj (OBS! EN träff för samtliga deltagare), 17.45-20.45 (OBS! Klockslag!)

5. Biosfärdagen, avslutning

Torsdagen 2 juni (OBS! EN träff för samtliga deltagare), 18:00-21:00

6.Utfärd i biosfärområdet

Lördagen 4 juni, heldag

 

För mer info kolla här.

Anmäl dig nedan till respektive kursort, senast den 23 februari.

Karlshamn

Ronneby

Karlskrona

Välkommen!

20150731_183445


21 december, 2015