Utbildning i Open Standards på Vilm

Under 5 dagar i början av februari var en delegation från Blekinge Arkipelag på ön Vilm i Tysland för att delta i en workshop om adaptiv förvaltning. Denna metode för naturskydd heter Open Standards och mjukvaran Miradi. Lektioner i plenum växlades med grupparbeten för att testa teorin i praktiken.

Vi jobbade med ett exempel från Samverkansplanen, Bibehållet öppet landskap, och gick igenom alla faser, från att definiera vision, definition av bevarandemålen, att identifiera och prioritera bland hoten och målen, fram till och med skapandet av en arbetsplan och en budget för arbetet. Vi tittade även på Human Wellbeing Targets och ekosystemtjänster.

Vi hade med oss mat och dryck från Blekinge Arkipelag till det gemensamma smörgåsbordet och tackade för workshopen genom att sjunga ABBA-låtar med nya texter, ♩ ♪ ♫ ♬”Thank you for the workshop!” ♩ ♪ ♫ ♬


31 mars, 2015