Tiaminbrist i vår miljö – ett hot mot hållbar utveckling.

Vi bjuder in till en informationsdag för politiker och myndigheter med deltagare och experter från bland annat Stockholms universitet, Linnéuniverstitetet, Naturskyddsföreningen och Miljödepartementet.

Plats: Eriksberg Hotel and Nature Reserve – hitta dit.

Datum: 7:e maj

Tid: 10:00 – 14:00

Hela programmet hittar du här: Inbjudan – Infodag om tiaminbrist i miljön (PDF)

Välkommen!

Anmäl dig via info@blekingearkipelag.se eller på 070-63 22 545 – senast den 26:e april.


8 mars, 2019