Under företagsträffen  upplevde vi en hög energinivå och att det uppskattades att det äntligen finns ett nätverk för företagare. Förmiddagen startade med ett välkomnade från Arkipelagruttens projektgrupp. Därefter var det ett mingel som drog igång där det visade sig i presentationerna att deltagarna var otroligt engagerade och nyfikna på att berätta om varandra och lära känna varandra. Denna presentations runda var grunden för att få en avslappnad känsla i rummet. Detta blev ett steg i rätt riktning mot en ”vi-känsla”. Presentationsrundan var uppskattad och nyfikenheten spreds bland deltagarna om vem som är vem och vad man kan länka samman.

 

Under förmiddagen uppskattades det att konkret information delades kring varför ett nätverk har skapats , samt hur man ansluter sig och vilka som är kriterierna för att kunna ansluta sig Efter presentationen var det en workshop-del som handlade om att bjuda in deltagarna i att vara med i skapandet av nätverket. Resultatet från workshopen blir grunden i samordnandet av utbud, framtida aktiviteter och värdegrund för nätverket.

 

I slutet av förmiddagen kändes det som vi tillsammans hade skapat en atmosfär och första steget till en grund för nätverket samt en motivation till att börja samarbeta på riktigt och att börja göra saker!


5 december, 2017