Styrelsekonferens för svenska biosfärområden i Östra Vätterbranterna

Under två dagar träffades styrelser, koordinatorer och övriga verksamma från fem biosfär- och kandidatområden från Vindelälven-Juhtatdanka i  norr till Blekinge Arkipelag i söder, totalt drygt 25 personer. På programmet stod bl a en workshop om den nyligen antagna Lima Action Plan 2015-2025i syfte att tillsammans skapa en nationell strategi för Sveriges biosfärarbete. Dessutom gick vi på en exkursion i skogen för att se resultaten från det lyckade projektet Lövsuccé. Dessutom hanns det med mycket erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan deltagare. En artikel i Jönköpings-Posten om mötet kan du läsa här.

Biosfärområdessamordnare: Johanna Gardeström, Heleen Podsedkowska, Josefine Gustafsson, Johanna Mac Taggart och Hanna Alfredsson Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Biosfärkoordinatorer: Johanna Gardeström, Heleen Podsedkowska, Josefine Gustafsson, Johanna Mac Taggart
och Hanna Alfredsson
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

 


3 oktober, 2016