Blekinge Arkipelag + Studieförbundet Vuxenskolan = Sant!

Vill du bli biosfärambassadör?

Under vårterminen får du chansen att utbilda dig till biosfärambassadör. Tillsammans med andra engagerade boende och/eller verkande i kustområdet och skärgården kommer du att få lära dig i teori och praktik mer om biosfärområde Blekinge Arkipelag, dess natur- och kulturmiljövärden, hållbar samhällsutveckling och biosfärområdeskunskap.
Det här är en rolig utbildning som syftar till att ge fördjupade kunskaper om Blekinge Arkipelag, Unescos biosfärprogram och begreppet hållbar utveckling. Du som utexaminerad ambassadör kan representera vår förening i olika sammanhang eller fungera som guide på exkursioner för besökare eller studiebesök i området. Du bestämmer själv under kursen och i samverkan med föreningen biosfärområde Blekinge Arkipelag hur du vill använda din roll som biosfärambassadör. Efter fyra träffar i studiecirkelform sker diplomering med pompa och ståt på biosfärdagen den 2 juni.
Håll utkik efter mer information.

Fyra

Foto: Gösta Ekwall


20 november, 2015