Samförvaltning och KRAV-certifiering för ett hållbart fiske

Blekinge fiskeområde loggaBlekinge Arkipelag samarbetar med Blekinge Fiskeområde Leader genom dels ett projekt för samförvaltning av fiskeområdet, dels ett projekt för KRAV-certifiering av fiske. Samförvaltning har som övergripande mål att skapa ett hållbart fiske som säkrar beståndet och aktörernas fortsatta verksamhet. KRAV-certifiering av fiske syftar till att genom ökad kvalitet uppnå en högre lönsamheten för det kustnära fisket. Båda projekten är en fortsättning på projektet ”Ökat värde utan ökat uttag”, vars utgångspunkt har varit att genom en förbättrad lönsamhet rädda kvar det småskaliga fisket i Blekinge.

Läs mer om projektet ”Ökat värde utan ökat uttag”


28 mars, 2014