RECORDI-möte och -workshop på Hiiumaa (Dagö) i Estland, 11-14 mars 2015

Inom ramen för Erasmus+ projektet RECORDI (Recall coastal heritage for rural entrepreneurship) har Bengt Larsson och Niklas Nyström, två entreprenörer från Blekinge Arkipelag, samt biosfärkoordinatorn under två dagar i början av mars, besökt ön Hiiumaa för att lära sig om de goda exemplen inom ramen för kustkulturarv för landsbygdsutveckling på Hiiumaa. Läs mer här.

Bengt och Niklas filéar

Bengt och Niklas filéar abborre.

 


18 mars, 2015