RECORDI på Hiiumaa i Estland

Våra medlemmar, Bengt Larsson, KRAV-fiskare, och Niklas Nyström, båtbyggare, samt biosfärkoordinatorn har varit på Hiiumaa (Dagö) i Estland. Syftet med besöket var att lära sig om goda exempel inom ramen för kustkulturarv för landsbygdsutveckling. Läs mer här.

Blekinge Arkipelag är partner i projektet RECORDI (Recall coastal heritage for rural entrepreneurship), inom ramen för Erasmus+, som går ut på att lyfta goda exempel där entreprenörer har gjort business av kustkulturarv. Syftet med projektet är att utarbeta och genomföra en läroplan för vuxenutbildning i entreprenörskap inom ekoturism och som är baserad på kustkulturarv. Exempel är båtbygge, användning av lokala resurser som t.ex. trä, vass, fiske och skaldjur, lokal matkultur, berättelser, legender, sånger och vanor.


31 mars, 2015