RECORDI-besök i Blekinge Arkipelag

20151028_133130

Anna-Lena Fransson berättar om sina företag Äggaboden och Göholm B&B

 

I slutet av oktober hade vi, inom ramen för Erasmus+ projektet RECORDI, besök av projektpartners i Estland, Finland och Italien. 15 personer, alla var vurmare för kustkulturarv, deltog i studiebesök och workshopar som handlade om utmärkta exempel på hållbart entreprenörskap och kustkulturarv. Några exempel på dessa är Bertil Andersson och Jenny Kempler, som berättade om Bröderna Mårtensson´s  Båtvarv; Simone Wenzel, föreståndare för Skärva Herrgård; Anna-Lena Fransson, ägare till Äggaboden och Göholm B & B; Niklas Nyström, föreståndare för Saxemara Båtvarv och hållbara fiskaren Bengt Larsson. För mer info se här. Programmet hittar du här.

 image013  20151028_091316

Foto: Blekinge Arkipelag (v), Jane Üksik (m) och Blekinge Arkipelag (h)


12 november, 2015