Vi vill hälsa Martin Palmgren välkommen till Blekinge Arkipelag.

Martin Palmgren

Förutom en bakgrund som sjöbefäl har Martin erfarenhet inom entreprenörskap, affärsutveckling och försäljning. Han har också ett mycket stort miljöengagemang, som är den främsta anledningen till att han sökt sig till oss.

”Vi är väldigt bra på att prata om våra miljöproblem, men har svårare att omsätta våra ord till konkret handling. Det behövs bättre strategier för att underlätta och snabba på omställningen mot en hållbar framtid. Inget är mer angeläget än att vårda det som tillgodoser våra behov och ger oss förutsättningar att leva ett lyckligt och hälsosamt liv.
Jag hoppas att föreningen ser mig som en resurs för att sprida kunskap och engagera fler människor i vårt biosfärområde”
– Martin Palmgren


4 februari, 2014