Nytt från förstudie arkipelagrutt

Under april hölls idémöten kring utvecklandet av kust- och skärgårdsleder genom biosfärområdet. Vid de tre mötena kom ca 75 personer och bidrog med sina värdefulla tankar och synpunkter, vilket vi är mycket tacksamma för! I maj arrangerades en workshop om hållbar besöksnäring med bland andra Per Jiborn från Ekoturismföreningen. Under träffen diskuterades och förankrades bl a Blekinge Arkipelags plattform för hållbarhet i besöksnäringen. Deltagarna var överens om att plattformen behöver vidare utarbetas, men också att den kan utgöra en grund för att märka utvalda upplevelser med biosfärområdets logotyp.
Både idémöten och workshop har sammanställts i ett PM som finns att ta del av här.
Under juni har arbetet fortsatt med att se ut några viktiga nav för rutten. Naven ska vara knutpunkter för olika sätt att ta sig fram, de ska erbjuda viss service, vara intressanta ur besökssynpunkt samt vara strategiska platser för information om arkipelagrutten och biosfärområdet. Några högintressanta kandidater är t ex Vägga-Kollevik, Tärnö, Järnavik, Karön-Ekenäs, Brunnsparken, Hasslö, Dragsö utkik, Karlskrona stadsmarina, Aspö, Tjurkö, Brofästet, Stenshamn, Sandhamn och Kristianopel.
För att inte missa något viktigt utmed de leder vi hoppas kunna etablera så behövs fler synpunkter och mera kunskap. Om du kan tänka dig att delta i en testpaddling, testcykling eller vandring, brinner för din hembygd och vill ge feedback på sådant vi åstadkommer i projektet så är du välkommen att ingå i någon av våra ledgrupper. Grupperna man kan delta i är följande:
  • Kajak
  • Cykel
  • Vandring
  • Segling
  • Ridning
Man deltar helt frivilligt och efter egen tid och förmåga. Är du intresserad hör av dig till: mattias@blekingearkipelag.se

30 juni, 2015