Blekinge Arkipelags nyhetsbrev nr 1, 2020

 

I detta nyhetsbrev:

Inledning: Hållbar utveckling under coronapandemin

# Hållbar besöksnäring

Avtackning och nysatsning
Ny projektsamordnare
Digitalt möte med ARK56 företagsnätverk Artikel i National Geographic

# Hållbart fiske

Ny forskningsstiftelse
Gymnasieelev till forskningslandslaget
Ja till förslag om gäddförvaltning Nationella vattenbrukskonferensen i Åhus

# Håll biosfären ren

Från workshop till ullfolder Hur håller vi biosfären ren? Invasiva trädgårdsväxter

# Hållbart lant- & skogsbruk

Naturbetesprojekt? Våtmarkssatsningar Skogsnätverk Blekinge Arkipelag

# Lärande och engagemang

Nydiplomerade biosfärambassadörer och ny kurs 2020
Support-teamet får ny mötesform Filmer och ny hemsida

Utställning om Blekinge Arkipelag Blekinge Arkipelag som modellområde

# Avslutningsvis

Årsstämma och biosfärdagen

Läs nyhetsbrevet (PDF)


13 april, 2020