Nyheter från projekt Arkipelagrutten

Läs nyhetsbrevet här….

Arkipelagrutten är ett nätverk av hållbara leder, resmöjligheter och produkter genom kusten och skärgården inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Syftet med Arkipelagrutten är att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och levande skärgård. Visionen för projekt Arkipelagrutten är att Blekinge blir en attraktiv och hållbar destination för outdoorturism. Projektet pågår till slutet av 2019 och finansieras av Tillväxtverket, SydostLeader, biosfärkommunerna och Blekinge Arkipelag.


16 augusti, 2017