Namngivningstävling

Utan att utesluta namnet Arkipelagrutten utlyser biosfärkontoret nu en namngivningstävling till Blekinge Arkipelags nätverk av leder. Vi vill att namnet ska:
– vara kort och enkelt men innehållsrikt (lättanvänt i marknadsföringssammanhang)
– föra tankarna till Blekinges kust och skärgård
– kanske relatera till biosfärområdet
– eventuellt ha en beskrivande underrubrik

Ska det heta Arkipelagrutten?
Förstudien har arbetsnamnet Arkipelagrutten, ett namn som ju längre tiden går blir mer känt för de som kommer i kontakt med projektet. Synpunkter har dock framförts på att ganska få kan relatera till ordet arkipelag, hela namnet arkipelagrutten är lite svårt att säga och har kanske inte den slagkraft och tydlighet det kan behöva i ett marknadsföringssammanhang. Dessutom är det inte längre fråga om en rutt, utan om ett nätverk av leder som öppnar upp även för vandrare, paddlare och cyklister att ta skärgårdsbåten en bit för att kanske sedan igen välja annat färdsätt – kollektivt eller enskilt. Lederna går inte bara i arkipelagen/skärgården utan också på kusten.
Det som är en fördel i namnet Arkipelagrutten är att det i marknadsföringssammanhang kan relateras till Hurtigrutten som är ett mycket välfungerande och känt koncept för att resa med färja utmed Norges kust. Arkipelagrutten innehåller också en del av biosfärområdets namn, Blekinge Arkipelag. I nuläget ser det ut som att även Sölvesborgskusten kommer att ingå i genomförandeprojektet.

DSC_0129
Exempel på namn är Arkipelagrutten, Biosfärden, Blekinges kust- och skärgårdsleder och Naturliga upplevelser i Blekinge Arkipelag.
Alla förslag är välkomna och några kandidater kommer att tas med för omröstning i några sammanhang framöver där såväl allmänhet, styrelse och projektdeltagare får möjligheten att tycka till.

Välkommen med ditt förslag som skickas senast den 10 november till projektledare Mattias Holmquist på mattias@blekingearkipelag.se.

Vad kan du vinna?
Vinnaren kommer naturligtvis att få äran av att ha namngett rutten och även bli bjuden på en guidad jungfrutur när den är etablerad, vilken även inkluderar en lunch.


25 september, 2015