Kommunalt hav – möjlighet till utveckling

Fredagen den 17 oktober arrangerar Blekinge Arkipelag i samverkan med Länsstyrelsen i Blekinge, Länsstyrelsen i Skåne och Aquabiota en workshop på naturum i Kristianstad som riktar sig mot kommunerna. Det är mycket som händer kring havsplanering och kustzonsplanering just nu. Men hur kan kommunerna arbeta konkret med översiktsplanering i havet? Hur kan man gå tillväga för att översiktsplanera och på så sätt sätta ramarna för en expansiv blå tillväxt? Dagen ska erbjuda verktygen och inspirera till att utveckla de möjligheter som finns i varje kustkommuns direkta närområde samt skapa en helhetssyn för Planering-Näringsliv-Framtid.

Programmet: Kommunalt hav.


28 september, 2014