Hållbart båtliv

Mattias från Blekinge Arkipelag har besökt Lyckeby Båtklubb för att informera om Blekinge Arkipelag. Åhörarna lyssnade nyfiket, dryftade frågor om kommunalt och privat ägande av skärgårdsanläggningar och tog tacksamt emot informationsmaterial om hur man håller sin båtbotten ren utan giftfärger.

I februari anordnade Svaneviks Båtklubb tillsammans med Blekinge Båtförbund (BBF) ett möte på temat Ren botten utan gift, där 60 deltagare från olika båtklubbar deltog. BBF:s miljöansvariga har varit på miljökonferens anordnat av Svenska Båtunionen och diskuterat både miljöplaner för båtklubbar, spolplattor och båtbottentvättar samt latrintömning av fritidsbåtar.

Den 9 april kommer BBF att ha ett vårmöte för sina båtklubbar och där ha besök av Havs- och Vattenmyndigheten som skall berätta om miljösituationen i Hanöbukten och vad båtägarna kan hjälpa till med. Den 12 april anordnar BBF en funktionärsträff där man har bjudit in en representant från Miljöblästring AB som skall berätta om hur de tar bort bottenfärgen på ett miljöriktigt sätt samt någon från Rent Under som skall berätta om båtbottentvättar.


31 mars, 2015