Förstudie arkipelagrutt

I vår förstudie kring utvecklandet av kust- och skärgårdsleder fortsätter inventeringen av besöksvärda natur- och kulturområden för att kunna se tydligare hur leder för t ex cykel, turbåt, kajak och segelbåt kan dras. Även företag som är nyfikna på att koppla sin service, sina upplevelser och paket till lederna är nu prioriterade kontakter.

För att förbättra samverkan med företag i besöksnäringen har vi tagit fram ett fördelaktigt erbjudande om medlemskap, där bl a  tips och idéer för framgångsrikt företagande inom biosfärområdet ingår i paketet.

Vi har också börjat titta på hur ett fåtal medlemsföretag skulle kunna sätta samman typiska biosfärpaket för turister och andra besökare. Paketen kommer att använda vår logotyp och marknadsföras i samarbete med Visit Blekinge.

Den 27 och 28 april bjuder vi in till idémöte i Karlskrona respektive Karlshamn. På programmet står tre inspirerande föreläsningar om ledutveckling och biosfärområdets förutsättningar för detta. Alla är välkomna att tycka till om våra möjligheter! Ladda ner din inbjudan.

Det är också klart att vi tillsammans med Ekoturismföreningen och Cefur kommer att anordna en workshop om hållbar turism i Ronneby den 21 maj. Boka gärna dagen redan nu, mer info kommer i slutet av april.


31 mars, 2015