Föreningsnyheter

På årsmötet den 15 april valdes Anna-Lena Fransson, Äggagården i Edestad AB, som ny ledamot i biosfärstyrelsen. En ny valberedning valdes också: Peter Enckell (Commersen, sammankallande), Anette Johansson (Boverket) och Tommy Olsson (Karlskrona Sjötaxi AB).

Vi tackar Tommy Olsson, Monia Svensson, Per Håkansson, Leif Håkansson och Sofia Bothorp för deras engagemang som styrelseledamot. Vi tackar även Göran Åström, som var sammankallande, Sven-Olof Pettersson och Karl-Erik Ternström för deras engagemang i valberedeningen.

150415_BleArkÅrsm SkickSmall-007

Den nya styrelsen, fr v Tommy Engvall, Bo Johansson, Anna-Lena Fransson, Bengt Mattsson (ordförande), Per-Arne Olsson, Markus Forslund, Marco Gustavsson, Magnus Larsson. Saknas på bilden gör Lars Emmelin (v ordförande).

 Foto: Ingmar Elofsson


16 april, 2015