föreläsning-9-heleen-ny-havs3-1Föreläsning på Litorina folkhögskola

Den 3 april kl. 14.30 föreläser Heleen Podsekowska om Biosfärområde Blekinge Arkipelag, ett modellområde för hållbar utveckling. Fri entré.

Välkommen!


2 april, 2014