BLT: Blekinges kommuner i samarbete för rent vatten

0 båtar vid brygga”Biosfärområde Blekinge Arkipelag vill investera sex miljoner kronor i ett projekt för att rena kustvattnet i länet. Från och med år 2015 blir det förbjudet för fritids­ båtar att tömma sina latriner i havet. Det är en av anledningarna till att samtliga kommuner i Blekinge nu går samman i ett gemensamt projekt.” Artikel i BLT 10 mars 2014

Projektet går bl a ut på att  etablera latrintömningsstationer där det saknas för att få en heltäckande möjlighet för båtlivet att miljöanpassa sig i syfte att minska näringsämnen i havet. Tillsammans med Ronneby, Karlskrona och Sölvesborgs kommuner har Blekinge Arkipelag ansökt om 3 milj kronor, vilket motsvarar hälften av den totala investeringen.
LOVA-logotype

 


12 mars, 2014