Blekinge Arkipelag med i Hållbarhetsforum Blekinge

Sedan årsskiftet är Blekinge Arkipelag en aktiv deltagare i Hållbarhetsforum Blekinge. Ordföranden Bengt Mattsson har tagit plats i styrgruppen och koordinatorn Heleen Podsedkowska sitter i arbetsgruppen.

Hållbarhetsforum Blekinge är ett projekt med syfte att göra Blekinge till en ledande region för hållbar stadsutveckling, innovation och grön tillväxt. För att detta skall kunna uppnås krävs systematisk samverkan över sektors- och disciplingränser. Hållbarhetsforum Blekinge fungerar som en paraplyorganisation kring allt sådant arbete i regionen som är systematiskt upplagt mot en tydlig hållbar vision. Mer info..

hallbarhetsforum-small


18 mars, 2014