Blekinge Arkipelag beviljas LOVA-bidrag

Länsstyrelsen beviljar Blekinge Arkipelag 2 081 000 kr för det lokala vattenvårdsprojektet ”Rena kustvatten i Blekinge”.
Projektet syftar till att minska övergödningen genom att bland annat anlägga fler latrintömningsstationer för fritidsbåtar. Tillsammans med Ronneby, Karlskrona och Sölvesborgs kommuner ansökte Blekinge Arkipelag om 3 milj kronor, vilket motsvarar hälften av den totala investeringen.

Läs också Blekinges kommuner i samarbete för rent vatten

LOVA-logotype

 

 


8 maj, 2014