Biosfärområde Blekinge Arkipelag inbjuder till dialogmöten

Styrelsen för Biosfärområde Blekinge Arkipelag inbjuder till dialogmöten. Dialogmötena genomförs enligt nedan i de tre kommuner som ingår i biosfärområdet. Mötena genomförs kl. 18.00-20.00.

Plats och tid:

Eriksberg Vilt & Natur        3 april

Äggaboden Gärestad        5 april

Skärva Herrgård                 10 april

Mer information hittar du här.


21 februari, 2018