Välkommen till årsmöte i den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Tid:  Onsdagen den 15 april 2015, kl 18.00
Plats: Blekinge naturum i Ronneby

Anmäl ditt deltagande till info@blekingearkipelag.se eller 0457-464201.

PROGRAM

  • Årsmötesförhandlingar
  • Information från biosfärkontoret
    ordförande Bengt Mattsson och koordinator Heleen Podsedkowska
  • Biosfärden – möjligheter och behov med kust- och skärgårdsleder
    Mattias Holmquist, projektledare
  • Fika

DOKUMENT


23 mars, 2015