Välkommen till årsmöte i den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Tid:  Onsdagen den 27 april 2016, kl 18.00
Plats: naturum Blekinge i Ronneby

Anmäl ditt deltagande via mejl till info@blekingearkipelag.se eller med SMS till 0768-558300.

PROGRAM

  • Årsmötesförhandlingar
  • Information från biosfärkontoret, bl a om arkipelagrutten och RECORDI (EU-projekt om kustkulturarv, ekoturism och entreprenörskap)
  • Fika

DOKUMENT


18 april, 2016