Arkipelagrutt

2_Ö Hästholmen Klaura o camping juli 08_AnetteJust nu arbetar vi med att ta fram en ansökan för en förstudie till en Arkipelagrutt. Syftet med projektet är att göra biosfärområdet mer lättillgängligt för att invånare och besökare ska kunna uppleva vår storslagna och natursköna skärgård. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas på ett hållbart sätt.

I projektet ingår att skapa och förbättra transportmöjligheterna för att ta sig från den ena till den andra sidan av biosfärområdet. I visionen ligger en förbättrad kollektiv båttrafik såväl som etablerade leder för vandring, cykling, paddling, segling mm. En karta kommer att tas fram med angivna transportmetoder, sevärdheter och besöksmål med beskrivningar.


28 mars, 2014