Blekinge Arkipelags nyhetsbrev nr 1, 2020

 

I detta nyhetsbrev:

Inledning: Hållbar utveckling under coronapandemin

# Hållbar besöksnäring

Avtackning och nysatsning
Ny projektsamordnare
Digitalt möte med ARK56 företagsnätverk Artikel i National Geographic

# Hållbart fiske

Ny forskningsstiftelse
Gymnasieelev till forskningslandslaget
Ja till förslag om gäddförvaltning Nationella vattenbrukskonferensen i Åhus

# Håll biosfären ren

Från workshop till ullfolder Hur håller vi biosfären ren? Invasiva trädgårdsväxter

# Hållbart lant- & skogsbruk

Naturbetesprojekt? Våtmarkssatsningar Skogsnätverk Blekinge Arkipelag

# Lärande och engagemang

Nydiplomerade biosfärambassadörer och ny kurs 2020
Support-teamet får ny mötesform Filmer och ny hemsida

Utställning om Blekinge Arkipelag Blekinge Arkipelag som modellområde

# Avslutningsvis

Årsstämma och biosfärdagen

Läs nyhetsbrevet (PDF)

Välkommen på årsstämma – online!

 

Det är dags för föreningens årsstämma och på grund av rådande omständigheter med COVID-19 så håller vi stämman online.

Medlemmar är välkomna att delta via det kostnadsfria mötesverktyget Zoom som du kan använda i en vanlig webbläsare på dator eller telefon (läs mer om Zoom här (Eng)).

Årstämman är den 23 april kl 18:00.  

Vid tiden för mötet hittar du mötet via den här länken: https://zoom.us/j/543312164

Nedan hittar du dagordning, verksamhetsberättelse för det gångna året och en kallelse till mötet, alla i PDF-format.

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse