Bli biosfärambassadör ambassadörsutbildning för vuxna 2019

Välkommen till lärorika träffar om Biosfärområde Blekinge Arkipelag!
Upptäck mer av blekingekustens fantastiska natur och kultur utmed våra nya leder, ARK56. Du ges en inblick i vår förening och det arbete vi gör för bevarande och hållbar utveckling. Vi träffas några tillfällen april-oktober, lyssnar till berättelser och funderar över historia och framtid. Delta vid minst 6 tillfällen så blir du diplomerad biosfärambassadör för Blekinge Arkipelag! Totalt 12 platser. För vuxna. Pris/deltagare: 600: –

Läs mer om programmet och de olika träffarna (PDF)

 

BiosFärden – ambassadörsutbildning för ungdomar

Välkommen på en upplevelserik färd genom Biosfärområde Blekinge Arkipelag!
Upptäck mer av blekingekustens fantastiska natur och kultur genom att cykla, vandra och paddla utmed våra nya leder, ARK56. Vi träffas några tillfällen april-oktober, lyssnar till berättelser och funderar över hållbar utveckling. Delta vid minst 6 tillfällen så blir du diplomerad ungdomsambassadör för BlekingeArkipelag! Totalt 12 platser. För ungdomar 13-19 år. Pris/deltagare: 500:-

Läs mer om programmet och de olika träffarna (PDF)

Tiaminbrist i vår miljö – ett hot mot hållbar utveckling.

Vi bjuder in till en informationsdag för politiker och myndigheter med deltagare och experter från bland annat Stockholms universitet, Linnéuniverstitetet, Naturskyddsföreningen och Miljödepartementet.

Plats: Eriksberg Hotel and Nature Reserve – hitta dit.

Datum: 7:e maj

Tid: 10:00 – 14:00

Hela programmet hittar du här: Inbjudan – Infodag om tiaminbrist i miljön (PDF)

Välkommen!

Anmäl dig via info@blekingearkipelag.se eller på 070-63 22 545 – senast den 26:e april.