Välkommen på en temadag för hållbart lantbruk!

Fokus för dagen är naturbete, ekologisk produktion och lokal försäljning med föreläsare från WWF, SLU, Länsstyrelsen Blekinge, Hushållningssällskapet och lokala företagare och lantbrukare.

Plats: Äggaboden i Ronneby

Datum: 27:e mars

Tid: 9:00 – 13:00

Hela programmet hittar du här: Inbjudan Hållbart lantbruk Temadag (PDF)

Välkommen!

Anmäl dig via mattias@blekingearkipelag.se eller på 070-63 22 545