Biosfärområde Blekinge Arkipelag inbjuder till dialogmöten

Styrelsen för Biosfärområde Blekinge Arkipelag inbjuder till dialogmöten. Dialogmötena genomförs enligt nedan i de tre kommuner som ingår i biosfärområdet. Mötena genomförs kl. 18.00-20.00.

Plats och tid:

Eriksberg Vilt & Natur        3 april

Äggaboden Gärestad        5 april

Skärva Herrgård                 10 april

Mer information hittar du här.

Tack för allt engagemang! Vi är väldigt nöjda med vår tredje träff och workshop, och hoppas ni som kom känner likadant. Vi motiverades, inspirerades, tipsades om insatser och verktyg – och enades om hållbarhetsmål att addera till våra övriga mål för nätverket och 2022. Läs mer om dem och träffen i vår sammanfattning i PDF-format. Och hör av dig om du har tankar, frågor eller åsikter!

Är du den nya biosfärsamordnaren?

Klicka här för att läsa mer om jobbet.