Senaste nytt från Arkipelagrutten

Nu har det första året i Arkipelagrutten kommit till sitt slut och två spännande år återstår. Det har hänt en hel del i projektet.

För det första har ett nätverk med företag inom besöksnäringen skapats och två företagsträffar är genomförda. I dagsläget har 27 företag anslutit sig till nätverket, vilket vi är mycket glada för. I slutet av januari kommer en heldags hållbarhetsworkshop för företagarna äga rum.  Grunden för workshopen är den nya handboken för hållbarhet i besöksnäring som skapades i samarbete med projekt CAT (Competence Academy Tourism) och Energikontoret Sydost. Alla deltagare i Arkipelagruttens företagsnätverk får ett exemplar av handboken i syfte att skapa samsyn med en gemensam definition för hållbarhet och enkla aktiviteter för att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Senare under sommaren får företagen en individuell hållbarhets- och kvalitetsanalys från Swedish Welcome som är ett renommerat konsultföretag för hållbarhet i besöksnäring.

Till hösten startar en fördjupad produktutvecklingsprocess där nya produkter kommer att tas fram för att lyfta Arkipelagrutten och göra den tillgänglig för många fler. Ännu fler saker börjar bli konkreta med utvecklingen av varumärkesstrategin och grafisk profil som är i full gång. På senaste företagsträffen var byrån Milou på plats för att involvera intressenter i processen för framtagning av värdegrund och målsättning. Här kommer vi även få resultat tidigt under nästa år.

Det börjar även hända saker på appfronten. Upphandlingen är på gång och applikationen kommer att utvecklas i början på nästa år. En första version av applikationen kommer att bli färdig att testas redan under sommaren 2018. Då applikationen ska vara en plattform som lyfter Blekinges vackra natur och kultur kommer vi under våren 2018 påbörja insamlingen av information som ska berika såväl applikationen som framtida informationstavlor, hemsida och dylikt.

Under hösten har vi påbörjat ett samarbete med projekt Attractive Hardwoods och Blekingeleden, som projektleds av Skogsstyrelen i samverkan med Region Blekinge. Detta samarbete är tänkt att motverka redundans inom projekten genom att slå ihop den mobila applikationen samt kartan i en och samma lösning.

Slutligen vill vi berätta om arbetet med den praktiska ledutvecklingen som har pågått för fullt. Kajakleden har fastställts i samsyn med många lokala experter och platser för nya kajakplattformer har identifierats. Gruppen jobbar hårt för att kajakleden ska bli färdig redan under kommande vår och invigningen av kajak- och båtlederna är planerad till juni 2018. Till säsongen 2019 kommer hela Arkipelagrutten att vara klar.

Kommande år kommer verkligen bli ett spännande år för Arkipelagrutten.

Under företagsträffen  upplevde vi en hög energinivå och att det uppskattades att det äntligen finns ett nätverk för företagare. Förmiddagen startade med ett välkomnade från Arkipelagruttens projektgrupp. Därefter var det ett mingel som drog igång där det visade sig i presentationerna att deltagarna var otroligt engagerade och nyfikna på att berätta om varandra och lära känna varandra. Denna presentations runda var grunden för att få en avslappnad känsla i rummet. Detta blev ett steg i rätt riktning mot en ”vi-känsla”. Presentationsrundan var uppskattad och nyfikenheten spreds bland deltagarna om vem som är vem och vad man kan länka samman.

 

Under förmiddagen uppskattades det att konkret information delades kring varför ett nätverk har skapats , samt hur man ansluter sig och vilka som är kriterierna för att kunna ansluta sig Efter presentationen var det en workshop-del som handlade om att bjuda in deltagarna i att vara med i skapandet av nätverket. Resultatet från workshopen blir grunden i samordnandet av utbud, framtida aktiviteter och värdegrund för nätverket.

 

I slutet av förmiddagen kändes det som vi tillsammans hade skapat en atmosfär och första steget till en grund för nätverket samt en motivation till att börja samarbeta på riktigt och att börja göra saker!