Vi har blivit fler på biosfärkontoret

Sedan januari 2017 har fyra personer tillkommit på biosfärkontoret utöver koordinator Heleen Podsedkowska; tre, som jobbar i projekt Arkipelagrutten och en praktikant. Simone Wenzel är projektledare, Cornelia Barfvestam jobbar med företagsutveckling, Alexander Frödeberg, med apputveckling och den digitala kartan och Maha Edrees med medlemsregistret och ekonomi. Arkipelagrutten finansieras av Tillväxtverket, SydostLeader, länsstyrelsen, biosfärkommunerna och Blekinge Arkipelag. Projektet pågår till och med år 2019.

Fr v: Alexander Frödeberg, Maha Edrees, Heleen Podsedkowska, Simone Wenzel och Cornelia Barfvestam.