Projekt RECORDI avslutat

Projektet RECORDI har nu avslutats. Läs mer här om den sista workshopsresan till Hiiumaa i Estland.

Filmerna med best practices och broschyren är nu färdigställda.

logotypeNEWer