InnoVentum ny medlem

InnoVentum är ett Malmöbaserat företag som fokuserar på att utveckla och kommersialisera exceptionellt miljövänliga , resurssnåla samt estetiskt tilltalande lösningar för decentraliserad produktion av förnybar energi. Företaget har även en anläggning på Senoren, tillika ön där företagets ägare, Sigvald Harryson, är uppvuxen. Här kan du läsa mer om företaget.

 

20160212_161145