Vill du bli biosfärambassadör?Fyra

Välkommen till den första omgången av utbildningen av biosfärambassadörer för Blekinge Arkipelag.

Målgrupp: Engagerade boende och/eller verkande i Blekinges kustområde och skärgård, medlemmar i föreningen biosfärområde Blekinge Arkipelag.

Tillsammans med andra intresserade kursdeltagare kommer du att få lära dig i teori och praktik mer om biosfärområde Blekinge Arkipelags natur- och kulturmiljövärden, hållbar samhällsutveckling samt biosfärområdeskunskap.

Innehåll:
* Vad är ett biosfärområde?
* Din roll som biosfärambassadör
* Hållbar samhällsutveckling
* Naturvärden inom biosfärområdet
* Kulturmiljövärden inom biosfärområdet
* Diplomering och bussresa

Kursstart: Tisdagen den 1 mars kl 18-21.

Kursavgift: 200 kr som inkluderar en bussresa samt medlemskap i föreningen biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Avgiften sätts in på Bg 845-1106 senast den 23 februari.

Kurstillfällen:

De första två kurstillfällena kommer att hållas i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Karlshamn respektive Ronneby och Karlskrona. De övriga tre blir gemensamma träffar på naturum Blekinge i Ronneby. Kursen avslutas med en utfärd.

1.Introduktion

Tisdagen 1 mars Karlshamn, 18:00-21:00

Onsdagen 2 mars Ronneby, 18:00-21:00

Torsdagen 3 mars Karlskrona, 18:00-21:00

2.Hållbar samhällsutveckling

Tisdagen 29 mars Karlshamn, 18:00-21:00

Onsdagen 30 mars Ronneby, 18:00-21:00

Torsdagen 31 mars Karlskrona, 18:00-21:00

3. Naturvärden

Onsdagen 20 april (OBS! EN träff för samtliga kursdeltagare), 18:00-21:00

4.Kulturmiljövärden

Onsdagen 11 maj (OBS! EN träff för samtliga deltagare), 17.45-20.45 (OBS! Klockslag!)

5. Biosfärdagen, avslutning

Torsdagen 2 juni (OBS! EN träff för samtliga deltagare), 18:00-21:00

6.Utfärd i biosfärområdet

Lördagen 4 juni, heldag

 

För mer info kolla här.

Anmäl dig nedan till respektive kursort, senast den 23 februari.

Karlshamn

Ronneby

Karlskrona

Välkommen!

20150731_183445

Förstudien till arkipelagrutt avslutadBild Nyhetsbrevet

Sammanfattning av slutrapport – förstudie till en arkipelagrutt

Under 2015 har Blekinge Arkipelag genomfört en förstudie som undersökt förutsättningarna att utveckla en arkipelagrutt. Rutten är tänkt som ett nätverk av hållbara leder och resmöjligheter genom kusten och skärgården inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Området omfattar de kustnära delarna av Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommuner. Syftet är att göra området och dess unika natur- och kulturmiljöer tillgängliga för såväl Blekingebor som besökare.

Förstudiens resultat visar på goda möjligheter att skapa olika kust- och skärgårdsnära leder. Den fysiska tillgängligheten är bra, men det saknas karta, vägvisare, informationstavlor och andra markörer som välkomnar och underlättar för besökaren.

Förstudien har sammanställt ett antal förslag på åtärder som kan stärka området och locka friluftsmänniskor och naturturister:
1) en vandringsled genom halva området och ett flertal kortare vandringsrundor,
2) en cykelled genom hela området,
3) en kompletterande skärgårdstrafiklinje som binder samman alla tre kommunerna,
4) en sammanhängande kajakled utmed hela områdets kust samt
5) en segelled som inkluderar både en huvudrutt till de mest utvecklade gästhamnarna men även utflykter till omhuldade naturhamnar.

Den fullständiga rapporten kommer i början av 2016. Läs en fullständig sammanfattning av förstudierapporten här.

Nya ägare tar över Tjärö

Foto: www.tjaro.com

Foto: www.tjaro.com

Tjärö i Karlshamns skärgård har fått nya ägare. Köpare är Örjan Johansson och Kjell Grubin som båda har förankring i Blekinge. De kommer även att ta över driften av båten som går mellan fastlandet och ön.

Hela Tjärö är ett naturreservat med ett rikt växt- och fågelliv. Verksamheten beräknas öppna igen till våren 2016.

Läs mer på www.blt.se och www.sydostran.se

Många väljer Sturköpendeln

M/F Flaggskär

Foto: Karlskrona kommun

Sedan den 16 november kan boende på Sturkö och Tjurkö ta sig in till Karlskrona centrum snabbt och smidigt med nya Sturköpendeln. Efter bara en månad har båttrafiken mellan Sturkö och Handelshamnen registrerat 1500 resenärer.

– Sturköpendeln är som en buss på vatten, säger Pär Welander, trafikplaneringschef på Blekingetrafiken. Linjen trafikeras året runt och precis som våra bussar betalar du med ditt Resekort, Läsårskort, bankkort eller via mobilen i vår app.

Ombord på M/F Flaggskär finns gratis wifi och plats för cyklar. Skulle vädret mot förmodan inte tillåta en resa vattenvägen, kör ordinarie buss 123 landvägen istället.

Foto: Karlskrona kommun

Foto: Karlskrona kommun

– Hittills har intresset för att ta båten till stan varit över all förväntan. Som mest har 330 personer under en vecka nyttjat M/F Flaggskär till jobb och skola. Att det går att ta med cykeln är mycket uppskattat och som mest har man haft nio cyklar ombord, berättar Ann-Marie Nordström, landsbygds- och skärgårdsutvecklare på Karlskrona kommun.

– I sommar kommer linjen att utökas med turer även på lördagar och söndagar, berättar Magnus Johansson Trafiknämndens ordförande i ett pressmeddelande från Blekingetrafiken

Båtlinjen kommer att utvärderas genom en enkätundersökning för att ta reda på vad boende på Sturkö och Tjurkö tycker om Sturköpendeln.

Läs mer om Sturköpendeln på www.blekingetrafiken.se