Blekinge Arkipelag + Studieförbundet Vuxenskolan = Sant!

Vill du bli biosfärambassadör?

Under vårterminen får du chansen att utbilda dig till biosfärambassadör. Tillsammans med andra engagerade boende och/eller verkande i kustområdet och skärgården kommer du att få lära dig i teori och praktik mer om biosfärområde Blekinge Arkipelag, dess natur- och kulturmiljövärden, hållbar samhällsutveckling och biosfärområdeskunskap.
Det här är en rolig utbildning som syftar till att ge fördjupade kunskaper om Blekinge Arkipelag, Unescos biosfärprogram och begreppet hållbar utveckling. Du som utexaminerad ambassadör kan representera vår förening i olika sammanhang eller fungera som guide på exkursioner för besökare eller studiebesök i området. Du bestämmer själv under kursen och i samverkan med föreningen biosfärområde Blekinge Arkipelag hur du vill använda din roll som biosfärambassadör. Efter fyra träffar i studiecirkelform sker diplomering med pompa och ståt på biosfärdagen den 2 juni.
Håll utkik efter mer information.

Fyra

Foto: Gösta Ekwall

RECORDI-besök i Blekinge Arkipelag

20151028_133130

Anna-Lena Fransson berättar om sina företag Äggaboden och Göholm B&B

 

I slutet av oktober hade vi, inom ramen för Erasmus+ projektet RECORDI, besök av projektpartners i Estland, Finland och Italien. 15 personer, alla var vurmare för kustkulturarv, deltog i studiebesök och workshopar som handlade om utmärkta exempel på hållbart entreprenörskap och kustkulturarv. Några exempel på dessa är Bertil Andersson och Jenny Kempler, som berättade om Bröderna Mårtensson´s  Båtvarv; Simone Wenzel, föreståndare för Skärva Herrgård; Anna-Lena Fransson, ägare till Äggaboden och Göholm B & B; Niklas Nyström, föreståndare för Saxemara Båtvarv och hållbara fiskaren Bengt Larsson. För mer info se här. Programmet hittar du här.

 image013  20151028_091316

Foto: Blekinge Arkipelag (v), Jane Üksik (m) och Blekinge Arkipelag (h)