Hardwood ecotourism

Blekinge Arkipelag är partner i projektet Hardwood ecotourism, där Skogsstyrelsen är projektägare och som finansieras av Svenska Institutet. Projektet går ut på att skapa en EU-ansökan inför höstens call i Södra Östersjöprogrammet.

Partnerskapet innebär att vi kommer att delta i den fortsatta utvecklingen av projektidéer till en färdigställd ansökan. Det förs även en dialog med tyska organisationer för att få med dem i den slutgiltiga ansökan, där vårt vänbiosfärområde Südost-Rügen samordnar det tyska deltagandet.

Syftet med det framtida projektet är att åstadkomma en hållbar förvaltning av biologiskt värdefulla ädellövskogar med syfte att utveckla hållbara turistdestinationer med inriktning mot skogsekoturism.

Bakgrund: Många av våra mest biologiskt värdefulla ädellövskogar ingår i Natura 2000. Ädellövet har en stor men outnyttjad ekonomisk potential som bas för landsbygdsutveckling. Den bidrar också starkt till regionens attraktionskraft både för regionens invånare och dess besökare. Genom att samla aktörer involverade i förvaltning av ädellövskog och organisationer med bäring i besöksnäringsbranschen kan vi tillsammans utveckla ädellövskogens betydelse för den regionala utvecklingen. För att utveckla en hållbar turism utifrån biologiskt värdefulla ädellövskogar måste naturvårdens och turismens intressen samordnas.

Potentialen är lika stor som outnyttjad. Genom att sätta fokus på ädellövskogen kan naturvården, hand i hand med besöksnäringen, jobba för att uppnå en hållbar förvaltning samtidigt som ädellövskogen kan utvecklas till ett regionalt varumärke. Projektets integrerade partnerskap borgar för ökad förståelse och kunskap om hur naturvårdens och turismens intressen kan samordnas. Ädellövskogen har potential att bli ett varumärke baserat på hållbar förvaltning och nyttjande av vårt unika naturarv.

Utbildning i Open Standards på Vilm

Under 5 dagar i början av februari var en delegation från Blekinge Arkipelag på ön Vilm i Tysland för att delta i en workshop om adaptiv förvaltning. Denna metode för naturskydd heter Open Standards och mjukvaran Miradi. Lektioner i plenum växlades med grupparbeten för att testa teorin i praktiken.

Vi jobbade med ett exempel från Samverkansplanen, Bibehållet öppet landskap, och gick igenom alla faser, från att definiera vision, definition av bevarandemålen, att identifiera och prioritera bland hoten och målen, fram till och med skapandet av en arbetsplan och en budget för arbetet. Vi tittade även på Human Wellbeing Targets och ekosystemtjänster.

Vi hade med oss mat och dryck från Blekinge Arkipelag till det gemensamma smörgåsbordet och tackade för workshopen genom att sjunga ABBA-låtar med nya texter, ♩ ♪ ♫ ♬”Thank you for the workshop!” ♩ ♪ ♫ ♬

RECORDI på Hiiumaa i Estland

Våra medlemmar, Bengt Larsson, KRAV-fiskare, och Niklas Nyström, båtbyggare, samt biosfärkoordinatorn har varit på Hiiumaa (Dagö) i Estland. Syftet med besöket var att lära sig om goda exempel inom ramen för kustkulturarv för landsbygdsutveckling. Läs mer här.

Blekinge Arkipelag är partner i projektet RECORDI (Recall coastal heritage for rural entrepreneurship), inom ramen för Erasmus+, som går ut på att lyfta goda exempel där entreprenörer har gjort business av kustkulturarv. Syftet med projektet är att utarbeta och genomföra en läroplan för vuxenutbildning i entreprenörskap inom ekoturism och som är baserad på kustkulturarv. Exempel är båtbygge, användning av lokala resurser som t.ex. trä, vass, fiske och skaldjur, lokal matkultur, berättelser, legender, sånger och vanor.

Naturum öppnar

Naturum öppnar för säsongen den 3 april, Långfredagen. Nytt för i år är bland annat att bli en utställning om Stormusslor i sötvatten. Under maj månad visas en fotoutställning, Vilda blommor i närbild. Det är naturfotografen Hans-Ebbe Lindskog som visar upp extremt detaljrika närbilder på våra vildväxande blommor. Naturum tar emot bokningar för skolguidningar i såväl utställningarna som i Brunnsparken och skogen. Läs mer här.

Naturums vårarrangemang startade den 28 mars med Fågelskådning på Lindö. Under våren och sommaren erbjuder naturum ett 20-tal olika aktiviteter t ex Grodsafari, Cykeltur på Gö, Varg i Skåne, Naturguidning i Ljungryda, Vildbin i Häljarum och Ekoxar i Lyckeby Ekebacke. Programmet finns tillgängligt här.

Hållbart båtliv

Mattias från Blekinge Arkipelag har besökt Lyckeby Båtklubb för att informera om Blekinge Arkipelag. Åhörarna lyssnade nyfiket, dryftade frågor om kommunalt och privat ägande av skärgårdsanläggningar och tog tacksamt emot informationsmaterial om hur man håller sin båtbotten ren utan giftfärger.

I februari anordnade Svaneviks Båtklubb tillsammans med Blekinge Båtförbund (BBF) ett möte på temat Ren botten utan gift, där 60 deltagare från olika båtklubbar deltog. BBF:s miljöansvariga har varit på miljökonferens anordnat av Svenska Båtunionen och diskuterat både miljöplaner för båtklubbar, spolplattor och båtbottentvättar samt latrintömning av fritidsbåtar.

Den 9 april kommer BBF att ha ett vårmöte för sina båtklubbar och där ha besök av Havs- och Vattenmyndigheten som skall berätta om miljösituationen i Hanöbukten och vad båtägarna kan hjälpa till med. Den 12 april anordnar BBF en funktionärsträff där man har bjudit in en representant från Miljöblästring AB som skall berätta om hur de tar bort bottenfärgen på ett miljöriktigt sätt samt någon från Rent Under som skall berätta om båtbottentvättar.

Förstudie arkipelagrutt

I vår förstudie kring utvecklandet av kust- och skärgårdsleder fortsätter inventeringen av besöksvärda natur- och kulturområden för att kunna se tydligare hur leder för t ex cykel, turbåt, kajak och segelbåt kan dras. Även företag som är nyfikna på att koppla sin service, sina upplevelser och paket till lederna är nu prioriterade kontakter.

För att förbättra samverkan med företag i besöksnäringen har vi tagit fram ett fördelaktigt erbjudande om medlemskap, där bl a  tips och idéer för framgångsrikt företagande inom biosfärområdet ingår i paketet.

Vi har också börjat titta på hur ett fåtal medlemsföretag skulle kunna sätta samman typiska biosfärpaket för turister och andra besökare. Paketen kommer att använda vår logotyp och marknadsföras i samarbete med Visit Blekinge.

Den 27 och 28 april bjuder vi in till idémöte i Karlskrona respektive Karlshamn. På programmet står tre inspirerande föreläsningar om ledutveckling och biosfärområdets förutsättningar för detta. Alla är välkomna att tycka till om våra möjligheter! Ladda ner din inbjudan.

Det är också klart att vi tillsammans med Ekoturismföreningen och Cefur kommer att anordna en workshop om hållbar turism i Ronneby den 21 maj. Boka gärna dagen redan nu, mer info kommer i slutet av april.

Välkommen till årsmöte i den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Tid:  Onsdagen den 15 april 2015, kl 18.00
Plats: Blekinge naturum i Ronneby

Anmäl ditt deltagande till info@blekingearkipelag.se eller 0457-464201.

PROGRAM

  • Årsmötesförhandlingar
  • Information från biosfärkontoret
    ordförande Bengt Mattsson och koordinator Heleen Podsedkowska
  • Biosfärden – möjligheter och behov med kust- och skärgårdsleder
    Mattias Holmquist, projektledare
  • Fika

DOKUMENT

RECORDI-möte och -workshop på Hiiumaa (Dagö) i Estland, 11-14 mars 2015

Inom ramen för Erasmus+ projektet RECORDI (Recall coastal heritage for rural entrepreneurship) har Bengt Larsson och Niklas Nyström, två entreprenörer från Blekinge Arkipelag, samt biosfärkoordinatorn under två dagar i början av mars, besökt ön Hiiumaa för att lära sig om de goda exemplen inom ramen för kustkulturarv för landsbygdsutveckling på Hiiumaa. Läs mer här.

Bengt och Niklas filéar

Bengt och Niklas filéar abborre.