Kommunalt hav – möjlighet till utveckling

Fredagen den 17 oktober arrangerar Blekinge Arkipelag i samverkan med Länsstyrelsen i Blekinge, Länsstyrelsen i Skåne och Aquabiota en workshop på naturum i Kristianstad som riktar sig mot kommunerna. Det är mycket som händer kring havsplanering och kustzonsplanering just nu. Men hur kan kommunerna arbeta konkret med översiktsplanering i havet? Hur kan man gå tillväga för att översiktsplanera och på så sätt sätta ramarna för en expansiv blå tillväxt? Dagen ska erbjuda verktygen och inspirera till att utveckla de möjligheter som finns i varje kustkommuns direkta närområde samt skapa en helhetssyn för Planering-Näringsliv-Framtid.

Programmet: Kommunalt hav.

IPCC-kafé 5 november

Ta chansen! Lär er mer om FN:s klimatpanel (IPCC), klimatförändringar, utmaningar och möjligheter, globala processer och lokala effekter.

Mycket stolt presenterar vi:

Markku Rummukainen
En av de svenska huvudförfattarna till IPCC AR5, professor i klimatologi, Lunds Universitet & SMHI.

Cecilia Näslund
Klimatexpert Länsstyrelsen Blekinge län

För mer info kolla här.

Är du båtägare?

Genom att minska användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar vi till en frisk havsmiljö! Vi vill att framtida generationer ska kunna njuta av egenhändigt fångad fisk, utan att fundera över giftinnehållet i den. Den 26-28 september erbjuds ni att prova på båtbottentvätten som finns i Karlskrona vid Preem sjömack, Blåport. Priset är endast 100 kr, men vi vill gärna att ni berättar vad ni tycker om tvätten efteråt.

Passa på att göra både er själva och miljön en tjänst! Mer info hittar du här: Prova båttvätten i Karlskrona

Ny fiskefolder om Catch and Release

En ny folder har tagits fram om Catch and Release (C&R), som är en metod med syfte att minska negativ påverkan på fiskbestånd. Användandet av metoden har ökat de senaste åren och idag är den väletablerad inom sportfiske. Foldern är framtagen som en del i samverkansplanen för Helcom Marine Protected Areas – Blekinge Arkipelag.

Foldern hittar du här i två versioner: C&R digitalversion (för mobilen) och C&R digitalversion print för utskrift.

 

 

Saxemara båtvarvsdag lördagen 6 september

Missa inte chansen till en trevlig dag i kustkulturens tecken!

Lördagen den 6 september mellan kl 11-17 är det Saxemara båtvarvsdag! Mer info hittar du även här.

Dagen fokuserar på verksamhetens potential både som ett väl fungerande småbåtsvarv och som ett levande museum. Det blir praktiska demonstrationer om båtbyggeri, visningar av området och möjlighet att komma ut på vattnet. Dessutom kommer det visas akvareller med Saxemaramotiv samt Blekinge museums kustkulturutställning. 

Sillamackor, kaffe och tilltugg finns till försäljning.

Deltagande aktörer är båtbyggaren Niklas Nyström med personal på Saxemara båtvarv, Föreningen Allmogebåtar (FABB), Blekinge Museum, Litorina folkhögskolas båtbyggarlinje samt Slöjd i Blekinge.

Parkering finns söder om kyrkan i Saxemara.

Saxemara