Nyhetsbrev mars 2014Nyhetsbrev mars 2014

Läs våra nyhetsbrev här

Välkommen till årsmöte i den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Tid:Torsdagen den 24 april 2014 kl. 17.00 – ca 20.00
Plats:Blekinge naturum i Ronneby

PROGRAM

 • Information från biosfärkontoret
  ordförande Bengt Mattsson och koordinator Heleen Podsedkowska
 • Att vara en biosfärambassadör utifrån mitt yrke som guide
  Anki Hansson, Ankis Guidningar i Blekinge
 • Humleslingan, Sveriges första turistväg, bakgrund och nuläge
  Tobias Delfin, turism- och fritidschef på Bromölla kommun
 • Fika
 • Årsmötesförhandlingar

DOKUMENT

Kallelse
Dagordning
Förslag ersättning
Förslag nya stadgar
Förslag styrelse
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsberättelse samt revisionsrapport 2013

HERRING – Sill, lek och samverkan

Herring AreaBlekinge Arkipelag är en stödjande part i projektet HERRING, som knyter samman tre länder; Polen, Tyskland och Sverige.
Östersjösillen är en gemensam resurs som kräver ett helhetsperspektiv när det gäller förvaltning. Projektet startade 2012 och syftar till att undersöka om förvaltningen av sillens lekområden kan säkra en framtida tillgång på sill som resurs, men även som en nyckelart i ekosystemet. Ambitionen är att de tre länderna ska kunna utbyta information kring hur man arbetar med kustzonsförvaltning i ett bredare perspektiv och hur man kan hantera konfliktområden genom lagstiftning, delaktighet och förankring på olika sätt. Samtliga projektområden skiljer sig på flera sätt, men man kan ändå hitta ett flertal gemensamma parametrar och projektets slutrapport kommer att inrymma rekommendationer och förslag på strategier som kan utföras i de olika länderna. Projektet avslutas i december 2014.

För Sveriges del finns det idag ingen förvaltning av sillens reproduktionsområden, sillbestånden förvaltas endast genom kvoter i fisket. World Maritime University (WMU) är den svenska partnern i projektet och har under våren 2013 undersökt den sillens lekområden utanför Blekinges och östra Skånes kuster. Projektet kunde bekräfta förekomst av sillrom på några ställen som även i en tidigare undersökning, gjord av dåvarande Fiskeriverket, identifierat dessa områden som lekområden för sill.  Resultaten bör komplementeras för att ge en mer heltäckande bild men även lekområden för den höstlekande sillen bör undersökas. När man har lyckats att peka ut de viktigaste områdena för sillens reproduktion, bör dessa förvaltas på ett klokt sätt och skyddas från negativ påverkan från andra verksamheter. Ett första steg i detta arbete kan t ex vara att identifiera områdena och inkludera dem  i kommunernas översiktplaner samt de statliga havsplanerna som är under framtagande.

Den 12-13 mars arrangerades en workshop inom projektet vid Greifswalder Bodden i Tyskland som är ett av projektområdena. Diskussioner fördes kring hur man kan lyfta sillens ekonomiska och ekologiska värde för att ge reproduktionsområdena högre status i prioriteringen mellan olika intressen. Sillen är en resurs som har tagits tillvara genom tiderna med starka traditioner knutna till sig i hela Östersjön. Sillen har betydelse av ekonomiska, ekologiska och kulturella skäl. Det är en del av skärgårdskulturens identitet, men ändå värderas sillen förvånansvärt lågt.

herring-logoDen nordligaste delen av Greifwalder Bodden är biosfärområde sedan många år med ansvar för förvaltningen i området. Området står liksom Blekinge Arkipelag inför många utmaningar när det gäller att hitta en harmoni mellan ökande turism och fortsatt attraktiva naturupplevelser. Det finns stora förhoppningar om ett framtida samarbetet mellan de båda biosfärområdena, inte bara genom sillens vandringar.

Arkipelagrutt

2_Ö Hästholmen Klaura o camping juli 08_AnetteJust nu arbetar vi med att ta fram en ansökan för en förstudie till en Arkipelagrutt. Syftet med projektet är att göra biosfärområdet mer lättillgängligt för att invånare och besökare ska kunna uppleva vår storslagna och natursköna skärgård. Detta skapar också förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas på ett hållbart sätt.

I projektet ingår att skapa och förbättra transportmöjligheterna för att ta sig från den ena till den andra sidan av biosfärområdet. I visionen ligger en förbättrad kollektiv båttrafik såväl som etablerade leder för vandring, cykling, paddling, segling mm. En karta kommer att tas fram med angivna transportmetoder, sevärdheter och besöksmål med beskrivningar.

Nationella Biosfärdagen 2 juni 2014

För andra året i rad arrangeras den Nationella Biosfärdagen. Denna gång i samband med invigningen av Sternö naturreservat..

Det kommer att bli en dag där vi njuter av vår vackra arkipelag och där vi vill värna om både social och ekologisk hållbarhet,
nu och i framtiden. På programmet finns bland annat tal, utställningar, mat från lokala kreatörer och korta föredrag om både kultur och historia.

Vi välkomnar våra medlemmar, entreprenörer och alla andra att komma och avnjuta denna dag med oss.  Håll utkik efter program och info här på vår webbsida!

Samförvaltning och KRAV-certifiering för ett hållbart fiske

Blekinge fiskeområde loggaBlekinge Arkipelag samarbetar med Blekinge Fiskeområde Leader genom dels ett projekt för samförvaltning av fiskeområdet, dels ett projekt för KRAV-certifiering av fiske. Samförvaltning har som övergripande mål att skapa ett hållbart fiske som säkrar beståndet och aktörernas fortsatta verksamhet. KRAV-certifiering av fiske syftar till att genom ökad kvalitet uppnå en högre lönsamheten för det kustnära fisket. Båda projekten är en fortsättning på projektet ”Ökat värde utan ökat uttag”, vars utgångspunkt har varit att genom en förbättrad lönsamhet rädda kvar det småskaliga fisket i Blekinge.

Läs mer om projektet ”Ökat värde utan ökat uttag”

Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

DSC00163På sidan svenskafiskeregler.se kan besökaren hitta information om vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten, exempelvis minimimått, fredningstider, vilka redskap som får användas och gränserna för fredningsområden.
På sidan finns även information om varför reglerna införts, vilket ska bidra till en ökad förståelse för regelverkets syfte och till att fler följer reglerna.

Webbsidan lanserades 21 mars och är framtagen av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna.
Mer info..svenskafiskeregler

 

Båtar, Hav och Framtid

2010, Annika lydDen 24 maj arrangeras en aktivitetsfylld dag för hela familjen på Ekenäs i Ronneby. Välkommen att inspireras av friluftslivet i skärgården.

Ett hållbart båtliv är en förutsättning för en frisk kust- och havsmiljö som inbjuder till rekreation som bad, fiske, segling, paddling och andra vattenrelaterade aktiviteter. Dagen ska locka och uppmuntra båtägare, familjer och användare av kusten, hamnen och havet att visa hänsyn till miljön och skapa en attityd där framtiden är i fokus.

Det kommer bjudas på båtloppis, utställningar, korta föredrag, ”det marina livet”, konstrunda, matservering mm. Program kommer inom kort.

Båtar, Hav och Framtid arrangeras i år av Ronneby kommun, Länsstyrelsen och Blekinge Arkipelag.

Blekinge Arkipelag med i Hållbarhetsforum Blekinge

Sedan årsskiftet är Blekinge Arkipelag en aktiv deltagare i Hållbarhetsforum Blekinge. Ordföranden Bengt Mattsson har tagit plats i styrgruppen och koordinatorn Heleen Podsedkowska sitter i arbetsgruppen.

Hållbarhetsforum Blekinge är ett projekt med syfte att göra Blekinge till en ledande region för hållbar stadsutveckling, innovation och grön tillväxt. För att detta skall kunna uppnås krävs systematisk samverkan över sektors- och disciplingränser. Hållbarhetsforum Blekinge fungerar som en paraplyorganisation kring allt sådant arbete i regionen som är systematiskt upplagt mot en tydlig hållbar vision. Mer info..

hallbarhetsforum-small